Kıbrıs Türk Federe Devletinde Öğrenim

Aysel Aziz

ÖZ

100 bini aşkın Türkün yaşadığı Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde eğitimin bugünkü durumunu anlamak için, Kıbrıs'ın geçmişine göz atmak; siyasal ve yönetsel yönden geçirdiği devreleri en az yüz yıllık bir zaman perspektifi içerisinde incelemek gerekir. Kıbrıs'ın kendine özgü tüm kurumlarında olduğu gibi, eğitim - öğrenim kurumlarında da bu güne değin sürekli bir oluşum, değişim söz konusudur. Bir başka deyişle, Kıbrıs Türk Toplumunun tüm sosyal ve ekonomik olguları, tarih içerisindeki siyasal ve yönetsel değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.