Gençlerin Geleceğe Hazırlanması ve Mesleki Rehberlik

Süleyman Çetin Özoğlu

ÖZ

İnsan geleceğini belirleyen bir çok kararlar vermek, planlar yapmak durumundadır. Her çocuk büyüyünce şunu olacağım, şunu yapacağım, şöyle olmak istiyorum diyerek büyümektedir. Her öğrenci okul bitince şunları şunları yapacağım gibi planlarından, düşüncelerinden, özlemlerinden söz eder. Bu düşüncelerin, emellerin, planların bir çoğu salt özlemleri içerir ve uygulama yönünden gerçekçi olmayacak biçimde ortaya konur. İnsan’ın geleceğe ilişkin düşüncelerinin, kararlarının tümünü uygulamaya koyması olanağı yoktur. Bunun içindir ki insanın geleceğe ait kararları, yaşamın belirli devrelerinde değişme ve gelişme durumunda kalır. Bir başka deyişle yeniden planlar yapma, kararlar verme durumunda kalır insan. Yaşamın belirli dönemlerinde çok az değişikliğe uğrayacak biçimde ve uygulama ömrü uzun kararlar almak, planlar yapmak gerekmektedir. Bu gereklilik insanın geleceğini düşünmesi, geleceğini planlaması anlamını da taşımaktadır. Geleceğini düşünmeyen, geleceğine ilişkin kararlar vermekten kaçınan veya veremeyen kişinin geleceği rastlantılara zorlamalara ve kendi dışında oluşmuş kararlara terkedilmiş gibi olur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.