Bilim-Teknoloji ve Politika

Ergün Türkcan

ÖZ

Kalkınma, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası bir yarışa dönüştü, bir 'fetiş' halini aldı. Bu yarış içinde, sanayileşme süreçlerini tamamlamış yada sonradan yıkıntıya uğramış olanlarla bu sürecin eşiğine gelmiş yada kapitalizm öncesi ilişkileri yaşayan ülkeler arasında önemli nitelik farkları olduğu yadsınamaz. Bilim ve teknolojinin niteliği ve düzeyi her iki grup ülkede farklıdır. Birinci Grup ülkede teknolojiyi geliştirmek bir yatırım sorunudur, bu tür yatırımlarla diğer yatırımlar arasındaki öncelikler ve ağırlıkların saptanmasıdır. Oysa, sanayileşme sürecini yaşamamış yada henüz yaşamaya başlamış ülkeler için bilim ve teknolojiyi geliştirmek için yatırım yapmak sorunundan önce, ekonominin yapısal değişikliğini gerçekleştirmek, sınai alt yapı ile birlikte bilim-teknoloji alt yapısını kurmak temel sorundur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.