Hizmet İçi Eğitim Kavram ve Kapsamı

Haydar Taymaz

ÖZ

Bir toplum gelişebilmesi için üyelerini amaçlarına göre yetiştirmek zorundadır. Bu zorunluk bireyleri içinde bulundukları topluma uyma, hatalarını düzeltme, morallerini yükseltme, kişiliklerini geliştirme, mesleki yeterliklerini artırma, ileri doğru gitme ve yükselme gibi çabaların gerektiği bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılmasını kapsamına alır. Bu gereksinmelerin karşılanması eğitim olanaklarının sağlanmasına bağlıdır. Toplum üyeleri için düzenlenecek eğitim, üyelerin ömür boyu yararlanabilecekleri sürekli bir eğitim olmalıdır. Hiç bitmeyecek olan eğitim insanın varlığı için vazgeçilmez bir eklenti değil, daha çok ve aslında insanca varolma olasılığının temelidir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.