Eğitim Dünyasından Haberler

Mustafa Ergün

ÖZ

Japon eğitimi giderek seçici, eleyici ve yarışmaya dayalı bir sisteme doğru gidiyor. Bu sistemin özellikleri ta Çocuk Bahçelerinden itibaren kendini göstermeye başlıyor. Eğitim Bakanının da sık sık şikayet ettiği bu aşırı durum, aslında Japon sosyal yapısının doğal bir sonucudur. Orada sosyal işleyiş, tamamen verime dayalı ve gelir getirici faaliyetlerden oluşan bir eksen etrafındadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.