Ergenlik Döneminde Arkadaşlık İlişkileri

Sirâl Ülkü

ÖZ

Çocuklukta oyunla eşleştirilen arkadaş kavramı ergenlikte giderek daha derin zihinsel ve duygusal anlamlar ile daha çok kişisel değerlere ilişkin öğeler kazanır. Ergenin gelişiminde arkadaş ilişkilerinin yerini ve önemini, onun bu dönemdeki en temel iletişim sorunu, bir diğer deyişle gelişim ödevi olan benliğini bulma, geliştirme veya bir özkimlik kazanma çabası çerçevesinde tartışabiliriz. Ergen kim olduğunun, ne olabileceğinin, ne olması ve niçin öyle veya böyle olması gerektiğinin arayışı içindedir. Hatta bu arayışın yarattığı zorlanmayı çağımızın önemli gelişim kuramcılarından biri olan Eric Erikson ergenlikteki "kimlik krizi" olarak nitelendirmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.