Televizyon ile Doğrudan Eğitim

Aysel Aziz

ÖZ

Televizyonun bulunuşundan, kamu yararına sunuluşundan bu yana geçen 30 yılı aşkın bir süreden beri çeşitli ülkeler televizyonun haber, eğlence, tanıtı gibi işlevleri yanında eğitim ve kültür işlevlerini de yerini getirmeye çalışmaktadırlar. Her televizyon örgütü, içinde bulunduğu toplumun gereksinmelerini karşılayacak, onlara yanıt verecek eğitsel yayınlar hazırlayıp, sunmayı planlamakta ve uygulamaktadır. Toplumların değişen koşulları ise, eğitsel yayın tür ve biçimlerini belirlemekte; kimi toplumlarda, eğitim eksikliklerini giderici temel eğitim yayınları yapılırken, kimi toplumlarda daha ileri bir eğitim zenginleştirici ya da bir meslek, uğraşı öğretici nitelikteki eğitsel yayınlar yeralmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.