Eğitim Sistemimizde Ankara Fen Lisesi Uygulamasının Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma

Süleyman Çetin Özoğlu

ÖZ

Ankara Fen Lisesi uygulamasının değerlendirilmesine yönelik olan bu araştırmanın ilk bölümü geçen sayımızda yayımlanmıştır. Araştırma çalışmasının ilk kısmında yazar konuya genel bir giriş yapmakta, çalışmanın yönetim ve kapsamını belirlemektedir. Bu sayımızda sunduğumuz kısımda ise çalışmanın bulguları ele alınmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.