Sistem Yaklaşımı Açısından İnsangücü Planlamasının Temel Sorunlarına Kısa Bir Bakış

Tevfik Dalgıç

ÖZ

Sistem kavramı bilimsel yaşantıya yeni giren kavramlardandır. Sorunların çözümünü kolaylaştırmak, belirli amaçlara ulaşmada en kısa yolu sağlamak gibi görüşlerden yola çıkılarak geliştirilen bu yeni yaklaşımın temelinde işlemleri, süreçleri ve kuruluşları bir çeşit canlı ve canlının işlevleri gibi ele alma düşüncesi yatar. Nasıl bir canlının beyni ile organları arasındaki eşgüdüm, çevreye uyma, sırasında ilerleme, sırasında gerileme, korunma, atak yapma gibi eylemler varsa, kuruluşların da çevre ile aynı konularda benzer eylemleri vardır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.