Türkiye’de Yaygın Eğitim Sorunu...

Tevfik Dalgıç

ÖZ

Tanzimattan bu yana uyguladığımız eğitimle ilgili yeniliklerin başarısız olmasının nedenleri üzerinde gerektiği gibi durulmamıştır. Türkiye'de eğitimin tarihçesi ile uğraşan kişilerin bu konuda ortaya sağlıklı sonuçlar koyamamalarının nedenlerini bilemiyoruz. Bu; konuya duyulan ilgisizlikten olduğu kadar, daha güncel sorunlara yönelme eğiliminden de ortaya çıkmış olabilir. Nedenleri ne kadar çeşitli ne kadar tutarlı olursa olsun, kanımızca, Türkiye’de Eğitim’de uygulanan çeşitli yeniliklerin başarısızlığa uğramalarının nedenleri tam anlamıyla araştırılmalı ve bulgular kamu oyuna açıklanmalıdır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.