Ekonomik Büyüme Hızı, Teknoloji ve Doktora Eğitimi

Önder Aktaç

ÖZ

1945'den beri birçok ülkelerde birbiri ardından gelen hükümetlere bilim danışmanları bilim ve teknolojinin ekonomik gelişmenin esas sebebi olduğunu ve bu yüzden de bilim ve teknoloji harcamalarını arttırmaları gerektiğini söylemişlerdir. Çoğunlukla bunun bir sonucu olarak son yirmi yılda bazı ülkelerde hükümetlerin bu alandaki masrafları büyük bir hızla artmıştır. Bilhassa, bazı memleketlerde özellikle mezuniyet sonrası düzeyde üniversitelerdeki araştırmalar ve bilim adamlarının eğitimi üzerindeki harcamalarda hızlı bir artış olmuştur. İngiltere'de harcamaların büyük bir kısmı temel bilimler üzerinde yapılmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.