Üniversite ve Endüstride Araştırma Çalışmalarının Eşgüdümü

Ergun Türkcan

ÖZ

Araştırma harcamalarının hızla yükselmesi, araştırma örgütlerinin aşırı büyümesi ve hızla artan uzmanlaşma eğilimleri araştırma sistemini neredeyse dağılma aşamasına getirmiştir. Bu tehlike endüstri sektöründe olduğu kadar üniversitede de duyulmaktadır. Alman üniversitelerinde disiplinler arası araştırmayı destekleyen "Deutsche Forschungsgemeinscheft"ın yeni politikası üniversitelerdeki araştırma çalışmalarının eşgüdümünü öngörmektedir. Her ne kadar, Almanya'nın endüstri, bilim ve yüksek öğrenim yapısı, Türkiye'ninkinden çok daha fazla gelişmiş ve bu gelişmişliğin yarattığı çok değişik sorunlarla karşılaşmış bulunuyorsa da, makalenin, bizim için de aydınlatıcı yeni boyutlar getireceğini düşünüyoruz.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.