Üniversiteye Giriş Sorunu

Anıl Çeçen

ÖZ

Ayrıca üniversiteye yönelişi frenleyecek diğer bir uygulama da teknik okulların sayılarının artırılmasıdır. Ülkenin her geçen yıl daha çok gereksinme duyduğu teknik eleman sorunuyla beraber üniversiteye giriş sorunu da kısmen çözümlenecektir. Teknik okulların üniversite ve fakülte bulunmayan kentlerde ve bölgelerde açılması, bu okulları bölgesel ilginin fazla olmasını sağlayacağından üniversiteye girmek isteyenlerin sayısı otomatikman düşecektir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.