Liselerimizde Kimya Öğretimi

Sebahattin Dilaver

ÖZ

Deneysel bilimlerin orta dereceli okullarda okutulmasının amacı, öğrenciye deney ve gözlem yapabilme yöntemlerini öğretmek, deney ve gözlemlerle bilgi toplayabilme ve bu bilgileri sistemli bir şekilde inceleyip irdeleyebilme böylece de bir bulguya ulaşabilme yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya konan kuramları (teorileri) ve kanunları gerek soyut gerekse somut olarak uygulayabilmelerini de sağlamalıdır. Ancak liselerimizde uygulanan yöntem bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamaktan çok uzaktır. Liselerimizde kimya dersleri elementlerin sembollerini, elementlerin değerliklerini, bileşiklerin formüllerini, kimyasal maddelerin elde edilişlerini gösteren tepkime denklemlerini, kimyasal maddelerin özelliklerini belirleyen reaksiyon denklemlerini öğrencilere ezberletmekten öteye bir yarar sağlamamaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.