Beyin Göçü Sorununa Türkiye Açısından Kısa Bir Bakış...

Tevfik Dalgıç

ÖZ

Beyin Göçü kavramının ülkemiz açısından ulaştığı noktaları tam olarak belirleyen, günümüz koşullarını ele alarak bir sonuca ulaştıran çalışmalara rastlamak olanağı bulmak oldukça zordur. Çalışmaların ve bulguların yetersizliği ise sağlıklı karar alınmasında ortaya başka sorunlar çıkarmaktadır. Yanlış verilere, ya da eksik bulgulara dayanarak yola çıkıldığında alınan kararlar da bu eksikliği kendi yapısında taşımakta, bu kararların uygulanması ise çoğu kere istenileni vermekten uzak kalmaktadır. Böyle olunca da yapılan bir iş ve alınan bir kararın yapılıp yapılmaması arasındaki sapma önemsiz bir değer taşımaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.