Çalışanların Eğitimi ve Geliştirilmesinde Genel İlkeler

Anıl Çeçen

ÖZ

Çalışanların eğitimi ile ilgili olarak değişen teknolojiye uygun olarak yeni yöntemler yeni yollar ortaya çıkmaktadır. Fakat ne kadar yenilik ve bulgu ortaya çıkarsa çıksın, temelde eğitimin genel ilkeleri aynı kalmakta, eğitimden beklenenler ile eğitimin temel prensipleri birçok uygulamada genel olma niteliğini korumaktadır. Bu genelleştirme İşletme düzeyinde de kendisini göstermektedir. Yıldan yıla edinilen bilgi, deneysel alışkanlık ve beceriye karşın çalışanların eğitiminde izlenecek genel prensipler çoğunlukla geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Bu prensipler bir bakıma genel kural ve yöntemler olarak da nitelendirilebilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.