Eğitim, Sınıfsal Yapı ve Gelir Eşitliği

Ergun Türkcan

ÖZ

Eğitimle gelir eşitliği arasındaki ilişkiler, her zaman, iktisatçılar ve sosyologlar için ilgi çeken bir sorun olmuştur. Bu alandaki sorunlar, temel olarak, iki ayrı grupta toplanabilir: (A) Bir toplumdaki ekonomik sistemin özelliklerine bağlı olan, başlangıçtaki gelir dağılımı, işgücü piyasası ve diğer bilgiler veri kabul edilirse, gelir eşitsizliğini azaltma anlamında, gelir dağılımının düzelmesini sağlayabilir mi? (B) Yine, politik sistem, özellikle, sınıfsal yapı ve bu yapının eğitim harcamalarının biçimi, düzeyi ve devlet subvansiyonlarını etkileme derecesi veri olarak kabul edilirse, eğitimin yaygınlaştırılması gelir dağılımını düzeltebilir mi?

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.