Eğitim İçin Bir Sistem Yaklaşımı

George S. Odiorne

ÖZ

İnsanlar sürekli olarak sistemlerle ilişkiler içindedirler. Sayfanın üzerindeki ışık bir sistem ürünüdür. Bu enerjiyi üreten santralın girdileri (input) kömür, su gücü ya da atom enerjisidir. Bu santralın işlemi ise enerji üretmek ve bunu yaymaktır. Çıktısı da (outputu - ürünü) elektrik enerjisi ve ışıktır. Bu üç olay bir çok sistemi oluşturan temel öğelerdir. Yani; girdiler, işlemler ve çıktılar. Bir sistem yaklaşımını bir insan yetiştirme işlemine uygulayabilmek için yapılması gereken bir çok şey vardır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.