Yüksek Öğrenim Sektöründe Araştırma Faaliyetleri

Ergun Türkcan

ÖZ

Araştırma faaliyetlerinin artarak (*) bu kadar karmaşık (complex) bir durum alması karşısında bilim ve araştırma sistemi de, üretim sistemi gibi, organizasyonda yapısal değişikliklere uğramıştır. Bundan 30 - 40 yıl önce mevcut olmayan büyük kamu ve özel teşebbüs araştırma enstitülerinin giderek yaygınlaşması, üniversitelerin özel teşebbüs ve devletten mukavele ile araştırma projeleri almaları, araştırıcılığın "tam-gün" ayrı bir meslek haline gelişi yeni "olgu"lardır. Yeni "araştırma dalgası"nın en çok etkisinde kalan kuruluş da üniversitelerdir. Bu dalga, üniversitelere, kaldıramıyacakları ölçüde araştırma ve öğretim yükü getirmiştir. Hatta, yeni araştırma kuruluşlarının, üniversitelerin bu yüklerini paylaşmak amacıyla ortaya çıktığı söylenebilir. Daha sonraki aşamada, kendini yeni araştırma talebinin şartlarına uyduran modern üniversitenin, kendinden çıkan bu yeni kuruluşlarla rekabete girdiğini, yeni finansman ve kontrat düzenleri geliştiğini izliyoruz.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.