Bilimsel Çaba ve İktisat Disiplini Öğretiminde Niceliksel Yöntemler

Oğuz Feyzioğlu

ÖZ

Bilim, gözleyici dışında da var olan olayların gözlenerek, bu gözlenen olaylara, neden arama yönelişi sonucunda, genellemelere ulaşma ve bunların olaylarla sınanması yoluyla geçici zorunlu sonuçlara varma uğraşısı şeklinde tanımlanabilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.