Atatürk’ün Dil-Yazın Alanına İlişkin Türk Gençliğine Verdiği Buyruklar

Nurettin Ergen

ÖZ

«Türk çocuğu konuşurken, onun bildirme ve anlatış biçimi, Türk çocuğu yazarken, onun anlatım özelliği, kendisini dinleyenleri, onun yürüdüğü yola götürebilecek bu yeteneği sayesinde, Türk çocuğu, kendisini dinleyen ya da yazısını okuyanları, peşine takarak, yüksek Türk ülküsüne iletebilecek, ulaştırabilecektir.»

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.