Öğretmenlerin Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmelikleri

Aytaç Açıkalın

ÖZ

Milli Eğitim Bakanlığı, dokuz ay gibi kısa bir süre içinde, öğretmenlerin atama ve yerdeğiştirmelerine ilişkin, iki yönetmelik çıkardı (Resmi Gazete, 9 Kasım 1979 ve 22 Ağustos 1980). Yayımlandığı tarihlerden de anlaşılacağı gibi, bu iki yönetmelik, toplumsal olayların yoğun ve karmaşık olduğu dönemlere rastlamaktadır. Bu nedenle uygulamaya konulan ve yirmi gün sonra, 2 Haziran 1980 tarihine kadar uygulaması dondurulan birinci, dokuz ay sonra yayımlanan ikinci yönetmelik konusunda yönetim ve meslek çevrelerinin yeterli bilgiye ulaştıkları kuşkuludur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.