Fransa ve Türkiye’de Ortaöğretim Programlarında Yenileşmeyi Gerektiren Faktörlerin Karşılaştırılması

Adil Türkoğlu

ÖZ

Fransa'da 1968 öğrenci olayları, Türkiye'de 1960 devrimi sonrası, ortaöğretim sistemine yöneltilen eleştiriler yoğunluk kazanmıştır. Çağımızda eğitimciler, eğitim sistemlerinin bir kademesinde yapılan reform çalışmalarının, sorunların çözümüne yeterli olmadığı gerekçesiyle sistemin tümünde reform yapılmasını savunmaktadırlar. Bu amaçla Fransa'da Haby Reform Projesi 1975’de parlementoya sunulmuştu. Türkiye’de 1970 ve 1975 yılında toplanan VIII. ve IX. Milli Eğitim Şuralarında alınan kararların uygulanma ve halen geleneksel sistemin devam etmesi, eğitimciler, öğretmen dernekleri ve demokratik kuruluşlar tarafından eleştirilmektedir. Türkiye’de eğitim sisteminin tümünde reform yapılması için bazı çabalar görülmekteyse de henüz uygulama aşamasına geçilmemiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.