Yaratıcılığın Geliştirilmesinde Sanat Eğitiminin Önemi

Hidayet Telli

ÖZ

İnsanlık, tarihin ikinci büyük devrimini yaşamaktadır. Birinci devrim, insanın göçebelikten kurtulup toprağa bağlanması olarak kısaca özetlenirse, ikinci devrim de insanın, topraktan kopması olarak adlandırılabilir. Dünyamız bu ikinci devrimin sancıları içindedir. Önce insanın elinin yaptığını makinaların yapması, daha sonra insanın düşündüğünü, makinaların yapmasına yer vermesi büyük bir yarış biçiminde sürmektedir. Bu olgu, insanları, eskiden düşünülemeyecek bir biçimde toplu yaşama durumuna getirmiştir. Her şeyin toprak olduğunu söyleyen insanlar artık günlerce toprağa basmadan yapay birçok gereçlerden yapılmış yerlerde yaşamaktadırlar. Bu değişen olgu içinde insanın yaratıcılığı önem kazanmaktadır. Yaratıcı gücü gelişen ülkeler, gelişmiş ülkeler olmaktadırlar. Çünkü, insan, hergün yeni bir biçim, yeni bir fikir üretmek durumundadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.