Ortaöğretimde Müzik Eğitiminin Sorunları

Erdoğan Okyay

ÖZ

1739 sayılı eğitim temel yasamızın ortaya koyduğu kuruluşta ortaöğretim, bugünkü liselerimiz düzeyindeki tüm genel, mesleki ve teknik eğitim kurumlarını kapsamaktadır. Aynı yasada temel eğitim düzeyinin ikinci basamağı olarak belirlenen bugünkü ortaokullarımız ne örgüt ve işleyiş, ne de program yönlerinden henüz temel eğitim bütünlüğü içindeki işlevlerine kavuşturulmuş değillerdir. «1980' lerin Başında Türkiye’de Ortaöğretim ve Sorunları» konusuna müzik eğitimi açısından yaklaşırken biz, «ortaöğretim» düzeyi içinde bugünkü ortaokullarımızla liselerimizi birlikte düşünmeyi daha uygun buluyoruz. Diğer yandan, ortaöğretim düzeyindeki müzik eğitiminin sorunlarına yaklaşırken, okul öncesi ve ilkokul dönemlerinde verilen ya da verilmesi gereken müzik eğitiminin ilkelerine de çok kısa biçimde değinmek zorunda olduğumuza inanıyoruz.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.