Öğrenci Başarısında Dilin Rolü

Mahmut Tezcan

ÖZ

Dil, öğrenci başarısını etkileyen en önemli etmenler arasındadır. Özellikle zeka gelişmesi düşünme biçimini ve algıyı etkilemesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir (1). Dil, ülkemiz eğitiminde iki açıdan ele alınabilir. Birincisi, çift dil kullanan bölgelerdeki öğrencinin durumu, ikincisi ise ailelerin farklı sosyo-ekonomik düzeylerine göre dilin kullanılışı yönünden bir farklılaşmanın ortaya çıkışı. Bu yazımızın konusunu bu iki nokta oluşturmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.