TRT Köy Yayınlarında Amaç, İlke ve Öncelikler

Cevat Geray

ÖZ

TRT köy yanlarının amaç, erek, ilke ve önceliklerini saptarken köyün bağımsız bir birim olarak ele alınması yanıltıcıdır. Oysa, köy, ana toplumun ekonomik, kültürel, toplumsal yapısına, özelliklerine bağımlı bir toplum birimidir. Kırsal alanın toplumsal ekonomik koşullarından köyü soyutlayamayız. Köyün, çevre köy, kasaba, kent ve ana kentlerle toplumsal, ekonomik, kültürel açılardan karşılıklı etkileşim içinde bulunduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bunun gibi, kırsal alandaki toplumsal değişim, kentleşme, işleyimleşme, kitle iletişimi süreçlerinden, üretim, ulaşım, pazarlama, örgütlenme çizgelerinden bağımsız düşünülemez.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.