Çıraklık Eğitimi

Haydar Taymaz

ÖZ

Çıraklık eğitimine dünyada ve ülkemizde ilk defa ne zaman, nerede ve hangi branşlarda başlanıldığı sorularına yanıt verilememektedir. Ancak iki veya daha fazla bireyin, mal veya hizmet şeklinde kıymet üretimini gerçekleştirdikleri zaman çıraklık eğitimine de başlanılmıştır denilebilir. Üretim sistemleri kurulduğunda, üreticiler yanlarında çalıştırdıkları bireylere gerekli bilgi, beceri ve tutumu çeşitli yollarla kazandırdıklarına göre, anılan sistem içinde eğitim alt sistemi de yer almıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.