Kadın Eğitiminde Eşitsizlik

Mahmut Adem

ÖZ

14 Haziran 1973 tarih ve 1 739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda, «Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri» bölümünün alt başlıklarından birincisi, genellik ve eşitlik ilkesidir ve şöyle ifade edilmiştir. «Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır...» (Md. 4) «Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.» «Temel eğitim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar». (Md. 7) «Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.» «Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.» (Md. 8)

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.