Eğitimde Yörelerarası Dengesizlik

Cemal Mıhçıoğlu

ÖZ

Bu araştırmanın ortaya koyduğu bulgular şöyle özetlenebilir: 1.1965 ile 1976 yılları üniversiterlerarası seçme sınavları sonuçlarına göre yapılan sıralamada, arada on yıllık bir sürenin geçmiş olmasına karşın, bölgelerin göreli durumlarında önemli bir değişiklik olmamış, 1965'te üst sırada yer alan Marmara, Ege, İç Anadolu Bölgeleri ile sonuncu gelen Doğu Anadolu bölgesi göreli durumlarını olduğu gibi korumuşlardır. 1976'daki biricik değişiklik, 1965'te kazanan katılan oranına göre yedi bölge arasında altıncı olan Akdeniz Bölgesi'nin kendinden önce gelen Güney Doğu ile Karadeniz Bölgelerinin önüne geçerek dördüncü sıraya yükselmiş olmasıdır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.