YAYKUR’un Türk Eğitim Sistemine Getirdiği Yenilikler

Demet Öztürk

ÖZ

YAYKUR genel bir ifadeyle, örgün yükseköğretimin yetersizliğinden kaynaklanmış ve yükseköğretim çağına gelmiş gençlere, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla planlanmış bir girişimdir. Yükseköğretime olan istemin son yıllarda hızla çoğalması, buna karşın, bu kurumlarda öğrenci sıralarındaki artışların son derece yetersiz kalması, ülkede köklü ve ivedi olarak çözümlenmesi gereken bir sorun şeklinde kendini göstermiştir. Liseden mezun olan gençleri, kısa vadede iş yaşamına hazırlayabilme ve sanayide ara insangücü açığının bir ölçüde giderilmesi gereği, bu olgunun bir uzantısı görünümündedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.