Az Gelişmiş Ülkelerin Eğitimsel Sorunları

Mahmut Tezcan

ÖZ

Eski uygarlıkların gerilemesi sonucu az gelişmiş halde kalmış az gelimiş veya gelişmekte olan ve İkinci Dünya Savaşından sonra bağımsızlığına kavuşmuş yeni, genç ve küçük Üçüncü Dünya ülkelerinin kalkınma sorunları bugünkü güncel konular arasındadır. Kuşkusuz bu ülkelerin en önemli sorunları ekonomik sorunlardır. Konumuz eğitim olduğu için biz bu ülkelerin sadece eğitimsel sorunlarını ele alacağız. Bu ülkelerin eğitimsel sorunları diğer gelişmiş ülkelerden ayrı bir özellik göstermektedir. Bugün dünya nüfusunun önemli bir kısmı bu ülkelerde yaşamaktadır. Bu nedenle bu ülkelerin kalkınmasında insan öğesinin eğitilmesinin önemli bir yeri vardır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.