Dergiler Ve Halk Eğitimi

Leyla Özyürek

ÖZ

Gelişmiş veya az gelişmiş ülkelerin ortak sorunlarından en önemlisi «Kişileri daha iyi bir yaşama düzeyine ulaştırmaktır». Bu sorunu çözümlemek için kitle iletişim araçlarından yararlanılmaktadır. Bu araçlar içinde TV., sinema, radyo, gazete ve dergiler sayılabilir. Bu kısa çalışmada kitle iletişim araçlarından biri olan dergiler ele alınmakta, halk eğitimindeki rolü ve ülkemizde dergilerden yararlanma olanakları üzerinde durulmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.