Kadının Kestiği Hayvanın Eti Yenmez mi?

Mahmut Tezcan

ÖZ

Toplumumuzda kadın ile ilgili geleneksel değer yargıları, onun erkekten daha değersiz bir varlık olduğunu göstermeye yöneliktir. Özellikle kırsal kesimde bu yargıların oldukça yaygın oluşu dikkatimizi çekmektedir. İşte bu konudaki örneklerden birisi de kadının kestiği hayvanın etinin yenilemiyeceği inancıdır. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde bu inanç oldukça yaygındır. Fakat konu, kadınlar yönünden bir toplumsal sorun oluşturmadığı için üzerinde durulmamış ve dikkati çekmemiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.