Diyalog Kavramı

Bekir Onur

ÖZ

Diyalog, iki ya da daha çok kişi arasında karşılıklı konuşma, bu konuşmanın içeriği olarak tanımlanır. İnsanlararası iletişim ağı içinde diyalog önemli bir yer tutar. Özellikle ahlak eğitimi söz konusu olduğunda diyalog en temel rolü oynar. Bu nedenle diyalog kavramını açıklarken, insanlararası iletişimin çeşitli düzeylerini ayırmak ve bunlar içinde diyaloğun yerini saptamak gerekir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.