İşgören Eğitimi ve Hizmette Verimlilik

Bintuğ Aytek

ÖZ

Kamu ve özel kesim işletmelerinin eğitim işlevi giderek önemini arttırmaktadır. Eğitim işlevi ile hizmette verimlilk arasındaki yakın ilişkiyi kanıtlamak için yüksek verimle çalışan kesimleri incelemek gerekecektir. Rekabetçi bir ekonomik pazarda benzer teknoloji ve parasal kaynaklarla çalışan fakat daha iyi eğitilmiş işgörenlere sahip örgütlerin diğer benzer amaçlı örgütlere üstünlük sağlamaları doğaldır. Kuşkusuz hizmette verimlilik artışlarını yalnızca eğitim işlevine bağlamak geçerli olamaz. Ancak fiziksel, finansal ve insangücü gibi kaynakların etkin bir şekilde birleştirilmesi ve bir ülkenin gerçek ekonomik gelişiminin saptanması, o ülkede nitelikli yöneticilerin, eğitilmiş işgörenlerin bulunmasına bağlıdır. Nitekim, «ekonomik gelişmede başlıca itici öge yalnızca maddesel yatırımlar olmamakta, insan öğesinin geliştirilmesi de etkin bir rol oynamaktadır. Bir işletmenin gelişmesinde yalnız fiziksel kuruluş yeri ve malzeme, makinalar değil, bu kaynakları kullanan ve yönlendiren insanlara yapılan yatırım da önem taşır.»

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.