Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Özcan Demirel

ÖZ

1750 Üniversiteler Yasası’nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek bilim, araştırma, öğretim ve yayım birlikleri olarak tanımlanmaktadır. Araştırma, bu temel görevlerin başında gelmekte ve üniversite bu görevini yerine getirirken öğrencilerini de iyi bir araştırmacı olarak yetiştirmek zorundadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.