Editörden

Seydi Dinçtürk

ÖZ

Okurlarımıza, Eğitim ve Bilim, elinizdeki bu dergiyle 59. sayıya ulaşmış bulunmaktadır. Mayıs - 1976'dan bu yana aralıksız yayın yaşamını sürdüren Eğitim ve Bilim, ilkelerinden ödün vermeden bugüne gelebildi: Eğitimin temel sorunlarına eğilerek, onun içinde bulunduğu koşulları tartışarak ve çözüm yolları önererek, dünyadaki eğitim gelişmelerini izleyerek, konuları daima ülkenin genel çıkarları açısından ele olarak ve onları sağlıklı yorumlara ulaştırarak... Amacımız, koşullar elverdiği oranda «Eğitim ve Bilim>>i, gene bu doğrultuda sürdürmektir. Ancak, yayın koşullarının giderek elverişsiz bir duruma geldiği görüşünü, siz okurlarımızla paylaşmak isteriz. Kâğıt ve kaplığa yapılan aralıksız zamlar matbaa girdilerinin giderek artması ciddi, bilimsel bir yayını, kuşkusuz olumsuz bir yönde etkilemektedir. TED Bilim Kurulu öncülüğünde yayınlanmakta olan Eğitim ve Bilim, OCAK - 1986'dan itibaren (59. sayıdan geçerli olmak üzere) şu değişikliklerle yayın yaşamını sürdürecektir: 1. Eğitim ve Bilim, iki ay yerine, üç ayda bir çıkarılacaktır. 2. Fiyatı 150 TL. olacak, yıllık abone 600 TL.’ de tutulacaktır. 3. Telif ücreti olarak: Telif yazılara, 200 sözcük için: 900 TL., çeviri yazılar: 450 TL., derleme yazılara: 300 TL. ödenecektir. Yapılan bu değişikliği siz okurlarımıza duyurur, her zamanki ilgi ve yardımlarınızı bekler, esenlikler dileriz. Saygı ve sevgilerimizle. EĞİTİM ve BİLİM

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.