Editörden

Seydi Dinçtürk

ÖZ

TED Eğitim Araştırmaları Bilindiği gibi Eğitim ve Bilim'in 56. sayısında (Temmuz - 1985), bir «Eğitim Araştırmalarını Destekleme Duyurusu» yayınlamış, eğitim alanlarında yapılacak ya da yapılmakta olan bazı araştırmaların. Türk Eğitim Derneğince destekleneceğini bildirmiştik. Başvuru süresinin sona ermekte olması nedeniyle, eğitim araştırmacılarına konuyu anımsatmayı yararlı görmekteyiz. 1. Başvuru süresi, 2 Eylül 1985’te sona ermektedir. 2. Desteklenecek araştırmaların : a. Eğitim bilimlerine ve alanlarına katkı sağlayan özgün ve bilimsel bir çalışma olması. b. Türk eğitim sisteminin gelişmesine katkıda bulunması, c. Eğitim alanlarındaki sorunların çözümüne yardımcı olması, gerekmektedir. 3. Araştırma önerisinin (konu, amaç, önem, yöntem, zamanlama, maliyet, araştırmada görev alacaklar v.b.) iki aralıklı daktilo edilerek üçer kopya halinde TED Genel Merkezi (Ziya Gökalp Cad. No: 48, Ankra) adresine, yukarıda 1. madde de belirtilen tarihe dek ulaşmış olmaları gerekmektedir. Türk Eğitim Derneğinin yeni bir etkinlik alanı olan «eğitim araştırmaları» nın ülke çapındaki eğitim sorunlarına çözümler getireceğini umuyor, Derneğimizin açtığı bu yarışmaya ilgi duyarak «Araştırma Önerisinde bulunan uzman kuruluşlara ve kişilere teşekkür ediyoruz. EĞİTİM ve BİLİM

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.