Editörden

Seydi Dinçtürk

ÖZ

Türk Eğitim Derneği 57 Yaşında Türk Eğitim Derneği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Kasım 1925 tarihli oturumunda, Ulu Önder Atatürk’ün açış konuşmasından esinlenerek. 31 Ocak 1928'de kurulmuş ve Bakanlar Kurulunun 12 Aralık 1939 gün ve 2/12441 sayılı kararıyla kamuya yararlı derneklerden sayılmıştır. Türk Eğitim Derneği, 31 Ocak 1985 günü, 57. kuruluş yıldönümünü, büyük bir coşkuyla kutlamıştır. Bu cümleden olarak: 1. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Rüştü Yüce Başkanlığında, Yönetim ve Bilim Kurulları üyeleri ile Dernek üyeleri, program gereğince ilkin saat: 10.30 da, Anıtkabire gitmiş, Atatürk'ün mozolesine çelenk koymuş, saygı duruşunda bulunmuştur. 2.TED Genel Başkanı Prof. Dr. Rüştü Yüce Başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyeleri, aynı gün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul buyurulmuşlar; Derneğimizin çalışma alanları ve yapılan etkinlikler hakkında bilgi sunmuşlardır. Bu görüşme, aynı gün, Türkiye Radyolarının 13.00 haber bülteninde yer almıştır. Türk Eğitim Derneği, 57 yıldan bu yana, çalışmalarında Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı kalmayı başlıca ödev bilmiş, Atatürk’ün gösterdiği yolda hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiştir. 57.yılı, bu haklı gururla kutlamanın sevincini duyuyor, Türk Eğitim Derneğine, böylesine nice mutlu yıllar diliyoruz. Saygı ve sevgilerimizle... EĞİTİM ve BİLİM

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.