Editörden

Seydi Dinçtürk

ÖZ

Sayın Okurlarımız, Bir önceki sayımızda, yine bu sayfada, TED 45. Olağan Genel Kurulunun yapıldığını, siz okurlarımıza duyurmuş. Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyelerini de bilgilerinize sunmuştuk. TED Yeni Genel Başkanı Prof. Dr. Rüştü Yüce’nin imzasıyla yapılan 22.11.1984 gün ve 721 sayılı yazı ile üyeler, olağanüstü toplantıya çağrılarak, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmüşlerdir: GÜNDEM: 1. Genel Başkanın toplantıyı açması 2. Genel kurulu yönetmek üzere, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreterin seçilmesi, 3. TED Karabük Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığının, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri tarafından, Türk Eğitim Derneğine verilmiş intifa hakkının kaldırılması isteği, 4. Derneğin Çorum’da bulunan gayrimenkulünün satılması, 16 Aralık 1984 pazar günü, Türk Eğitim Derneği salonunda gerçekleştirilen bu toplantıda, gündem maddeleri ittifakla karara bağlanmıştır. Derneğin gelirini artırmak amacı ile Ankara dışında bulunan Dernek taşınmaz mallarının bazılarının satılarak, gelir getirecek biçimde değerlendirilmesi çalışmalarına daha önce başlanmış ve yapılabilen uygulamalardan olumlu sonuçlar alınmıştı. Olağanüstü toplantıda alınan son kararın da, TED ve eğitim çevrelerine hayırlı olmasını dileriz. EĞİTİM ve BİLİM

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.