Gençlere Meslek Seçiminde Yapılacak Yardımlar

Binnur Yeşilyaprak

ÖZ

Gençler, bir ülkenin geleceği, itici ve geliştirici gücüdür. Uluslar, geleceklerinin güvence altına alınmasının tek çıkar yolunun, gençlerin sorunları ve ihtiyaçlarına eğilerek onları, yapıcı ve yetenekli bir kuşak olarak yetişmelerine özen göstermek olduğunu kabul ederler. Gencin geleceğini etkileyen en önemli kararlardan biri olan «meslek seçme», bu konuda gerekli yardımların sağlanamaması nedeniyle bireysel ve toplumsal açıdan bir sorun olma özelliğini sürdürmektedir. Uluslararası Gençlik Yılında konunun öneminin vurgulanması ve bu yılın; tüm gençlere gelişimleri ve uyumları için yeterli hizmetler verebilme, çalışmalarının hızlandırılarak değerlendirilmesi umuduyla sorunu bir kez daha ele almayı kaçınılmaz görüyoruz.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.