Toplumun Mimarları Olan Öğretmenlere Sahip Çıkın

Hüseyin Korkut

ÖZ

HENRY Ford’un «Fabrikalarımı, makinelerimi tahrip edin, fakat adamlarımı bana bırakın» sözü, eğitilmiş insangücünün önemini en çarpıcı şekilde dile getirmektedir. Toplumumuzun çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma idealinin bir kalkınma süreci içinde gerçekleşebileceğine inanarak, insanımızı kalkınma hedeflerinin gerektirdiği sayı ve nitelikte yetiştirmek uzun bir süredir başlıca amacımız olmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.