Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Gözlenebilen Uyum Sorunları

Tanju Gürkan

ÖZ

Okulöncesi eğitim kurumlarında gözlenebilen uyum sorunlarına geçmeden önce, uyum nedir, uyumsuz çocuk ne gibi özellikler taşır, bu iki noktaya açıklık getirelim : Uyum; Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde «Bir tümün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk» şeklinde açıklanmaktadır. C.V. Good'un Eğitim Sözlüğü'nde ise «Çevreye ve çevredeki değişikliklere uygun davranış şekilleri bulma, uydurma sürecidir» şeklinde tanımlanmaktadır. Daha genel bir söyleyişle uyum: Bireyin, sahip olduğu özelliklerinin, kendi benliği ve içinde yaşadığı çevre ile dengeli bir ilişki kurabilmesi ve bu ilişkiyi yaşam boyu devam ettirebilmesidir denebilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.