Mesleki-Teknik Eğitimin Gelişmesi ve Kooperatif Eğitim Yaklaşımı

M. Külahçı

ÖZ

Kooperatif eğitim, yükseköğretimde kaynakların etkin kullanılmasını sağlayacak, fırsat ve imkân eşitliğini artıracak, insan- gücü-istihdam dengesini gerçekleştirebilecek, işlevsel ve üretime yönelik bir eğitim modelidir. Bu program, eğitim kurumu ile işyerlerinin (endüstrinin) işbirliğine dayalı, bireyin mesleki gereksinimi ve yetenekleri doğrultusunda hazırlanmış denetimli bir programdır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.