Eğitimin Ekonomik Değeri

Işıl Ünal

ÖZ

Bugün artık, eğitilmiş insangücünün, eğitilmemiş olana kıyasla daha verimli olduğu kabul edilmektedir. Ücret sistemlerini belirleyen çeşitli değişkenler olmakla birlikte, eğitim düzeyinin ücretlere yansıdığı da bilinmektedir. İşveren, eğitilmiş insangücünün daha verimli olduğunu kabul etmekte, ona daha fazla ücret ödeme eğilimi göstermektedir. Ancak, henüz tartışılan ve üzerinde görüş birliğine varılmamış olan konu, eğitilmiş insangücünün niçin daha verimli olduğu konusudur. Özellikle, eğitimin bireye kazandırdığı ve onu verimli kılan özelliklerin hangi özellikler olduğu henüz araştırılan bir konudur. Bir başka deyişle «nitelikli insangücü» denilen ve «verimli» kabul edilen insangücü, eğitim sürecinde neler kazanmaktadır? Ya da işveren, daha fazla eğitilmiş insan faktörünü niçin tercih etmekte, onun daha verimli olduğuna inanmaktadır? İşte bu özellikler, «eğitimin ekonomik değerini oluşturan özellikler olarak anılmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.