Çocuk Kitapları ve Zararlı Yayınlar

M. Naci Çuhacı

ÖZ

Son yıllarda, Türk Milli Eğitim Sisteminde okul öncesi eğitim, altı yaş grubu çocukların eğitimi, özel eğitim, yaygın eğitim gibi olguların ele alındığı bir sırada, en az bunlar kadar önemli bir olgu gözardı edilemez. Bu olgu, «çocuk kitapları» ve demoklesin kılıcı gibi karşımıza dikilen «zararlı yayınlar»dır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.