Ders Programı Üzerine

A. Ferhan Oğuzkan

ÖZ

Bir kez eğitici sürecin ereği veya yönü belirlendikten sonra atılacak ilk adım, şüphesiz, yöntemler ve araçlar konusunda bir karara varmak olacaktır. Bunlar arasında en önce dikkat edilmesi gerekeni, ders programı (öğretim programı, müfredat programı, İng. «curriculum») dır. Latince kökenine göre «curriculum» sözcüğü, koşuyolu, bir kimsenin tıpkı bir yarışta olduğu gibi belli bir amaca erişmek için izleyeceği yol anlamına gelmektedir. Bu yol mecazi, zamanla eğitim diline girmiştir; bugün İngilizcede ders programı için «curriculum», bazen de «course of study» sözcükleri kullanılır. Hangi sözcük kullanılır ise kullanılsın maksat, eğitimin amaç veya hedefine erişmek için öğrenci ve öğretmenin üzerinde ilerleyeceği yolu belirtmektir. Bu nedenle, herkesin değişik amaçlar ve ereklere göre, değişik bir yol izleyeceğini söylemeye bile gerek yoktur. Ders programı, önceden tespit edilen amaca öylesine bağlıdır ki programda yer alan konuları öğrenmekle bir kimsenin hedeflerine ulaşmış olmasının gerçekte aynı şey olduğunun anlaşılması hiç de şaşırtıcı değildir. Gerçekten, biraz önce belirtildiği gibi, erek ile ders programı arasındaki ilişki o kadar sıkıdır ki ders programının, ereklerin veya değerlerin kapsamlı ve açık olarak kaleme alınmış biçiminden başka bir şey olmadığı bile söylenebilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.