Gençlik Sorunlarının Kaynakları ve Bu Sorunların Çözümünde Alınabilecek Eğitsel Önlemler

S. Savaş Büyükkaragöz

ÖZ

Gençlik; çocukluk döneminin bitimi olan ön ergenlik dönemlerini de içine alan, ülkemizde 12-24 yaş grubundaki kesimi kapsamaktadır. (6,10) Bu kesim yaş gruplarına göre 3 dönemde İncelenmektedir: 1.Ergenlik öncesi dönem (9-12), 2. Ergenliğin ilk dönemi (12-17 yaş kızlar; 17 yaş erkekler), 3.Ergenliğin son dönemi (17-24 yaş, her iki cins için geçerlidir).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.