Denetim Odağı, Kendine Saygı ve Üç Değişken: «Çevre Büyüklüğü, Yaş, Aile Ortamı»

Ali Dönmez

ÖZ

Rotter’ın (1954; 1966) denetim odağı (locus of control) kavramı günümüz psikoloji yazınında oldukça ilgi çeken bir kişilik boyutu durumuna gelmiştir. Araştırmalar, bireylerin bu boyut üzerinde, anlamlı olarak, birbirlerinden ayrıldıklarını göstermektedir (Lefcourt, 1976). Denetim odağı kavramına göre, insanlar, kendi başlarına gelen olayların denetiminin ya kendi içlerinde, ya da kendi dışlarında bir gücün (şans, talih, kader, kısmet, güçlü başkaları vb.) elinde olduğuna inanmak eğilimindedirler.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.